Máy lọc nước Biontech

Máy tạo nước Pi Biontech BTM-2000

Máy tạo nước Pi Biontech BTM-2000

39,000,000 ₫
Máy tạo nước Pi BTM-2000 có hiển thị tuổi thọ lõi. Chế độ tự động sục rửa , Cảnh báo các chế độ nước bằng âm thanh, giọng nói. Tuổi thọ bản cực điện giải trên 20 năm. - Số bảng cực điện giải: 5 bản cực - Số lõi lọc: 1 lõi lọc tinh gồm 7 tầng lọc, gắn chip thông minh - Số loại nước tạo ra: 8 loại nước - Vị trí đặt máy: treo tường, để bàn, kệ - Nguồn nước áp dụng: nước máy - Thời gian bảo hành: 5 năm, xem quy định bảo hành tại đây - Chứng nhận Thiết bị y tế loại 1: FDA Hoa Kỳ
Mua hàng
Máy tạo nước Pi Biontech BTM-105DN

Máy tạo nước Pi Biontech BTM-105DN

69,000,000 ₫
Máy tạo nước Pi BTM-105DN có màn hình LCD báo chỉ số PH, hiển thị thời gian thay lõi. hiển thị các chế độ sử dụng. Chế độ tự động sục rửa sóng âm đa chiều. Cảnh báo các chế độ nước bằng âm thanh, giọng nói. Tuổi thọ bản cực điện giải trên 20 năm, bảo hành 5 năm. - Số bảng cực điện phân: 7 bản cực - Số lõi lọc: 2 lõi lọc - Số loại nước tạo ra: 8 loại nước - Nguồn nước áp dụng: nước máy - Vị trí đặt máy: Lắp âm, vòi thông minh. - Thời gian bảo hành: 5 năm
Mua hàng
Máy tạo nước Pi Biontech BTM-207D

Máy tạo nước Pi Biontech BTM-207D

59,000,000 ₫
Máy tạo nước Pi BTM-207D có màn hình LCD báo chỉ số PH, hiển thị thời gian thay lõi, hiển thị các chế độ sử dụng. Chế độ tự động sục rửa sóng âm đa chiều. Cảnh báo các chế độ nước bằng âm thanh, giọng nói. Tuổi thọ bản cực điện giải trên 20 năm, bảo hành 5 năm. - Số bản cực điện giải: 7 bản cực - Số lõi lọc: 1 lõi lọc - Số loại nước tạo ra: 7 loại nước - Nguồn nước áp dụng: nước máy - Vị trí đặt máy: treo tường, để bàn, kệ - Thời gian bảo hành: 5 năm
Mua hàng
Máy tạo nước Pi Biontech BTM505N

Máy tạo nước Pi Biontech BTM505N

95,000,000 ₫
Máy tạo nước Pi BTM-503/ có màn hình LCD báo chỉ số PH, hiển thị thời gian thay lõi. 2 lõi lọc tinh. Chế độ tự động sục rửa sóng âm đa chiều, cảnh báo các chế độ nước bằng âm thanh, giọng nói. Tuổi thọ bản cực điện giải trên 20 năm, bảo hành 5 năm. - Số bảng cực điện phân: 9 bản cực - Số lõi lọc: 2 lõi lọc - Số loại nước tạo ra: 8 loại nước - Nguồn nước áp dụng: nước máy - Vị trí đặt máy: treo tường, để bàn, kệ - Thời gian bảo hành: 5 năm
Mua hàng
Máy tạo nước Pi Biontech BTM-100N

Máy tạo nước Pi Biontech BTM-100N

45,000,000 ₫
Máy tạo nước Pi BTM-100N có hiển thị tuổi thọ lõi. Chế độ tự động sục rửa sóng âm-đa chiều, Cảnh báo các chế độ nước bằng âm thanh, giọng nói. Tuổi thọ bản cực điện giải trên 20 năm. - Số bảng cực điện giải: 5 bản cực - Số lõi lọc: 1 lõi lọc tinh gồm 7 tầng lọc - Số loại nước tạo ra: 8 loại nước - Vị trí đặt máy: treo tường, để bàn, kệ = Nguồn nước áp dụng: nước máy = Thời gian bảo hành: 5 năm, xem quy định bảo hành tại đây = Chứng nhận Thiết bị y tế loại 1: FDA Hoa Kỳ
Mua hàng
Máy tạo nước Pi Biontech BTM-303D

Máy tạo nước Pi Biontech BTM-303D

54,000,000 ₫
Máy tạo nước Pi BTM-303D có màn hình LCD báo chỉ số PH, hiển thị thời gian thay lõi, hiển thị các chế độ sử dụng. Chế độ tự động sục rửa sóng âm đa chiều. Cảnh báo các chế độ nước bằng âm thanh, giọng nói. Tuổi thọ bản cực điện giải trên 20 năm, bảo hành 5 năm. - Số bản cực điện giải: 7 bản cực - Số lõi lọc: 1 lõi lọc thông minh, 7 tầng lọc - Số loại nước tạo ra: 7 loại nước - Vị trí đặt máy: treo tường, để bàn, kệ - Nguồn nước áp dụng: nước máy - Thời gian bảo hành: 5 năm - Chứng nhận Thiết bị y tế loại 1: FDA Hoa Kỳ - Sản phẩm cao cấp bán chạy nhất!
Mua hàng